Vnučka.sk

Jedinečná kniha od autorky originálneho projektu  PROFESIONÁLNA VNUČKA – 224 strán pútavého čítania o téme, ktorá sa týka nás všetkých a o ktorej doteraz nikto nepísal. Príbehy plné života, ale aj smrti, lebo taký je poriadok sveta, neľútostne spravodlivý.

Pasce osamelosti bez návratu, zložitosť vzťahov naprieč generáciami, elixír života na dosah, múdrosti šedín, humorná rétorika postáv, ale aj miesta, kde sa vyplače najviac sĺz na svete… a spoveď očami ženy, ktorá každé písmenko v knihe zažila na vlastnej koži. Jedného dňa zostarneme všetci, ak budeme mať to šťastie. Píšte priamo autorke na janka@vnucka.sk, len tu ju obdržíte aj s podpisom a osobným venovaním autorky …

Zakúpením tohoto jedinečného titulu podporíte osamelých seniorov, pretože odmena autorke je určená na podporu sociálneho projektu Vnučka.sk, ktorý vytvára rodinu pre osamelých seniorov – oceneného ako Sociálny čin roku a prestížnym Krištáľovým krídlom. Doplňte svoju knižnicu týmto originálnym titulom za 7 €


Povedali o knihe

„Vnučku“ Janku som spoznala v relácií Trochu inak. Osobne ma jej aktivita zaujímala už vopred, keďže si všímam, že v našej spoločnosti sa deťom venujeme s láskavým záujmom, no starí ľudia pre nás predstavujú akýsi sociálny prejav, ku ktorému sa treba postaviť prakticky. Táto knižka nás zorientuje nie len v realite mnohých ľudských životov, ktoré si nevšímame pre dynamiku tých našich, no prináša aj inšpiratívne príbehy, prekvapivé informácie a dôvody na zamyslenie sa. Vnímam tento knižný počin aj ako príležitosť pre nás samých, aby sme sa postupne stávali tými seniormi, s ktorými naša rodina aj bude chcieť tráviť čas. Všetko je totiž o dvoch stranách a obe si majú z tejto knižky čo vziať. Za všetko hovorí veľmi pravdivé klišé – staroba sa týka nás všetkých. Ďakujem vnučke Janke, za upriamenie pozornosti na túto tému a za jej výnimočnú činnosť. Jedného dňa budem možno za takú Janku veľmi vďačná.“
Adela Vinczeová – moderátorka

„Populácia starne. Chvalabohu, seniorov pribúda, zlepšuje sa zdravotná starostlivosť. Len s tou psychickou mávajú seniori problém a túto stránku naša spoločnosť zanedbáva. Nesmierne zaujímavý projekt s názvom Profesionálna vnučka pripravila Janka Danišová. V týchto dňoch sa na pulty dostáva aj útla knižka, kde svoj projekt vysvetľuje a propaguje. Vysvetľuje v nej svoj zámer. A tým je – nadviazať s dajme tomu „adoptívnymi starými rodičmi“ blízky vzťah, aby mohli spolu prežívať každodenné radosti a starosti, ako s členom rodiny. “ Projekt je originálny aj svojou formou propagácie, keďže ako hlavných hrdinov dáva do popredia samotných seniorov v rôznych, bežných situáciách, ktorí potom následne inšpirujú svojich rovesníkov žiť plnohodnotnejšie a nezostať v uzavretej bubline,“ doslova píše. Profesionálna vnučka je veľmi príjemne napísaná motivačná kniha o tom, ako sa správať k seniorom. Myšlienka profesionálnej vnučky je skvelá a je nosným pilierom celej knižky. Príbehy sú vykreslené s veľkou dávkou empatie. Klobúk dolu!“
Luba Lesná – novinárka a spisovateľka

NIELEN MEDZI MLADÝMI, ALE MEDZI VŠETKÝMI VEKOVÝMI GENERÁCIAMI JE VEĽA ĽUDSKÝCH POKLADOV.
Keď nie dnes, dotkne sa ťa zajtra – jeseň tvojho života. Každý raz zostarne. Aj keď mnohí mladí už starými sú – lebo staroba a mladosť neraz odrazom duše býva. Všetko je možné kúpiť si a zaplatiť – dnes prevláda táto mylná konzumná predstava. Dočasné hodnoty sú natreté lákavou pozlátkou a presadzujú sa ako určujúca vec. Pozornosť ľudí je orientovaná na výkon a na túžbu mať. Skutočné hodnoty ako je život, rodina, úcta či každodenná láskavosť, sa vytláčajú na okraj. Téma staroby a starých ľudí tiež. Napriek tomu, že počet seniorov už prevyšuje počet detí, starí ľudia stále nie sú na “progame dňa”. Neraz sú len podceňovaní až zaznávaní. Akoby už nič nemohli dať, iba iným brať. Tieto skutočnosti si všíma aj Janka Danišová – v roku 2019 ocenená prestížnym Krištáľovým krídlom za filantropiu. Svojimi postojmi a príkladmi zo života ukazuje, že opak je pravdou… Každý človek má v sebe drahokam, ktorý môže zažiariť. Často stačí zotrieť len jemnú vrstvu prachu, ktorú v duši človeka mohol zanechať smútok či žiaľ z opustenosti a samoty. V uvedených súvislostiach ti dávam do pozornosti knihu Profesionálna Vnučka od Janky Danišovej, ktorá ťa prenesie do sveta bez pozlátky. Kniha je výpoveďou o tom, že nielen medzi mladými, ale medzi všetkými vekovými generáciami je veľa takých pokladov, ktoré čakajú na svoje objavenie. Janka ma požiadala o názor k celej knihe, ak zaujíma aj teba, v plnom znení si ho môžeš prečítať tu >> RECENZIA
PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP – psychologický konzultant, fotograf

MILÁ JANKA ZASIELAM TI SRDEČNÉ POZDRAVY Z VOJVODINY!!! TVOJU KNIHU SOM DOSTAL PRED NIEKOLKÍMI DŇAMI!! PREČÍTAL SOM JU, ALE ČO TO ROZPRÁVAM, VRAJ PREČÍTAL. JA SOM JU PROSTE ZHLTOL!!! JE TO NIEČO VÝNIMOČNÉ!!! TO SI TAK TREFNE POPÍSALA ŽE SOM SA VŽDY CÍTIL UPROSTRED DEJA!!! TVOJA KNIHA MA SILNO OSLOVILA!!! ZVLÁŠŤ STRANY, 170, 171 A 172. TAK ŠIKOVNE SI TA VSUNULA ZAČIATOK NÁŠHO PRIATEĽSTVA. CHCEM VERIŤ ŽE SPLNIŠ ODKAZ KTORÝ SI TAM NECHALA A TO JE, ŽE NAVŠTÍVIŠ VOJVODINU!!! VŠIMLA SI SI ŽE TENTO MÔJ TEXT JE POPRETKÁVANÝ VÝKRIČNÍKMI. TAK SA AJ CÍTIM!!! ZAKRIČAL BY SOM: VŠETCI, ALE VŠETCI PREČÍTAJTE JANKINU KNIHU!!!! JE TO NÁDHERNÉ DIELO!!!!!!
EŠTE RAZ ŤA SRDEČNE ZDRAVÍM A ŽELÁM HOJNOSŤ BOŽIEHO POŽEHNANIA V TVOJOM ŠĽACHETNOM POSLANÍ!!!!!

senior Michal Ivčiak – srbský Slovák z Vojvodiny

Moje prvé stretnutie s Jankou súviselo s jej príbehom profesionálnej vnučky. Redakcia,
s ktorou som externe spolupracovala, si ho odo mňa žiadala, a tak som vzápätí pátrala po informáciách. Po tom, ako Janka rozbehla jedinečný projekt, ich nebolo na internete málo, no mňa najviac zaujala krásna paralela. Zo skutočnej vnučky sa pod rozhodujúcim
vplyvom biologickej babky stala profesionálna vnučka desiatkam babičiek a dedov bez pokrvnej príbuznosti. Ako redaktorka som prešla krížom-krážom celú krajinu a písala príbehy desiatok ľudí o ich živote, nápadoch, víťazstvách. Ale až s Jankou prišla téma, s akou som sa dovtedy nestretla. Mladé žieňa našlo odvahu suplovať pri senioroch ich príbuzných! Bolo to niečo, čo mi navodilo hneď dva pocity naraz: prekvapenie a obdiv. Prekvapenie z toho, že opustila dobre platenú prácu v otcovej firme a vrhla sa do projektu, pri ktorom mohla iba dúfať, že sa jej podarí skĺbiť spokojnosť seniorov s predstavou (a možno aj nedôverou) príbuzných. A obdiv za to, že v čase hľadania informácií o nej bol projekt dávno uvedený do života a Jankin nenásilný prístup si postupne nakláňal
absolútne všetkých. Niekto by povedal, že to bolo zrejme jednoduché. Stačilo vymyslieť niečo, čo tu ešte nebolo a ohúriť verejnosť. Lenže skutočnosť je iná. Cestu za nápadom sprevádzala bolesť zo strát a povestnú pevnú pôdu pod nohami, ktorú si prajeme fakt všetci, Janke prinieslo až jej nové poslanie. O tom, čo ju inšpirovalo, o vnímaní jej zisku v podobe obrovskej rodiny, o skúsenostiach, s láskou sprostredkovaných za mincu času
a vrecko porozumenia a v neposlednom rade o reálnom obraze starnutia vám Janka otvorene, s vtipom, dušou i ľahkým štýlom porozpráva v tejto autentickej príbehovej knihe, plnej skutočného života.
Katarína Kopcsányi – vyštudovaná novinárka, spoluautorka bestselleru
S dušou Japonky a autorka úspešných románov Svetlo je aj za oponou

Som presvedčený, že k tým, okrem samozrejme jej starkých, ku ktorým sa táto kniha dostane, určite nezostane ležať iba kdesi na poličke, ale bude okamžite prečítaná. Je totiž plná nezištnej ľudskosti, dnes už veru naozaj nevšednej. Je plná osobných dojmov, filozofických, aj intelektuálnych zamyslení. Je plná smútku, lásky ale i drobných radostí. Je tiež plná autentických príbehov, poučení zo života, ale i o smrti… Kniha vnučky Janky je jednoducho o živote na jeho sklonku, ale nie iba o príprave na smrť. Skôr je to kniha o dôstojnom starnutí, v mnohých prípadoch i s návodom na riešenie problémov súčasných seniorov. Odporúčam každému prečítať si spomínanú knihu, najmä deťom svojich zostarnutých rodičov, lebo som presvedčený, že po jej prečítaní sa v každom človeku musí pohnúť svedomie a ak ste v sebe našli chybu, o ktorej možno pre vlastnú hanbu a neschopnosť sa podvoliť svojmu egu by ste najradšej pomlčali, tak nerozprávajte a najmä – dlho nepremýšľajte a okamžite konajte!!! Zájdite a minimálne zavolajte tým – tomu, ktorý spôsobil váš príchod na svet a ktorému vďačíte za život a výchovu. Zajtra to už totiž nemusíte stihnúť…! A tiež pamätajme na jedno, ako v úvode, i na záver svojej svojej knihy príznačne prizvukuje sama jej autorka: „Jedného dňa zostarneme všetci, ak budeme mať to šťastie.“
Miroslav Kapusta – spisovateľ a básnik

Kniha je napisaná s láskou, nehou a jemnosťou, presne tak aká je aj Janka.
Vzhľadom nato, že denno-denne pociťujem, aj napriek tomu, že som ešte stále mladá, svoje starnutie a ako rýchlo ten čas plynie, o to viac si dokážem užívať momenty a chvíle, ktoré sú naplnené šťastím, radosťou a spokojnosťou. Nemyslím to materiálne šťastie, myslím to duchovné. Nie nadarmo sa hovorí, že mladosť, večné zdravie ani úprimnú radosť si za peniaze nekúpiš. Vďaka projektu, ktorého mám tú česť byť súčasťou a vďaka Janke a jej knihe som si mnohé veci uvedomila aj ja a zato som jej nesmierne vďačná. Aj som si poplakala aj sa rozosmiala. Tvárime sa, že sme nesmrteľní, popritom sme si rovní. Starí aj mladí a všetkých nás to jedného dňa skôr či neskôr čaká…. Ďakujem Janka.

Nicole Mokráňová – spoluzakladateľka projektu Vnučka, moderátorka, autorka projektu www.bellisamade.sk

Akí ludia nás v živote inšpirujú ? Určite má každý z nás nejaký vzor, idol, motiváciu. Ja ich mám tiež a mnoho. Vzhliadam k úspešným ľuďom v akomkoľvek smere. K silným, rozhodným, sebavedomím ľuďom, ktorí v živote niečo dokázali, pretože mali jasnú víziu a nikdy sa nevzdali…dokázali vybudovať úspešné firmy, viesť ich a udržať hore aj napriek milión prekážkam… Tieto a mnohé ďalšie vlastnosti a schopnosti úspešných,
ma vždy nekonečne fascinovali a chcela som byť ako oni.
A keďže rovnováha je v živote nevyhnutná, treba mať okolo seba aj ľudí s nekonečne dobrým srdcom, ktorí nezištne pomáhajú a ktorých podstata nieje v budovaní korporátov, ale v konaní čistého dobra, aké si mnohí z nás ani nevedia predstaviť. A v konečnom dôsledku je jasné, kto je skutočným PRÍNOSOM pre našu spoločnosť ♥️
Janka je autorkou jedinečného sociálneho projektu Vnučka Janka. Robí úžasnú vec, stará sa o osamelých seniorov, na ktorých sa dnes, bohužial, často zabúda. Naše posledné stretnutie bolo pre mňa obrovskou inšpiráciou. Neviem slovami opísať, akým úžasným človekom Janka je 🙏🏼💫. Od tohoto stretnutia ubehlo zopár mesiacov, no aj dnes si viem presne vybaviť pocity, aké som mala vtedy. Naozaj je veľmi výnimočné stretnúť v dnešnej dobe človeka s tak čistým srdcom a nezištnou potrebou pomáhať, dokonca v takom rozsahu, ako to robí Janka. Janka, klobúk dole pred Tebou, si pre mňa veľká osobnosť, ďakujem ti za inšpiráciu, ktorú si mi dala tvojím pohľadom na svet a knihu, na ktorú konečne prišiel čas ☺️.
Kedy, keď nie teraz ? Teraz je ideálny čas na knihy, priatelia. Podporte Vnučku Janku zakúpením si tejto knihy, kde Janka krásne opisuje svoj príbeh a rozpráva o svete seniorov – pretože nás všetkých to čaká, ak budeme mať to šťastie 🍀⏳.
Takýto ľudia si zaslúžia pozornosť ! Ak vás Janka a jej cesta zaujíma, viac sa o nej dozviete na www.vnucka.sk, alebo na FB stránke VNUČKA.sk.
Som šťastná, že som zoznam ľudí, ktorí sú mi vzorom rozšírila o takúto osobnosť 🤍🤍🤍.
Veronika Sláviková – módna návrhárka a majiteľka prestížnej značky Veronika IN

Vašu knihu by som dala ako povinné stredoškolské čítanie. Generačné problémy vždy boli aj budú, no stačí viac pochopiť, porozumieť, byť empatický a ku všetkému pridať srdce. Vašu knihu si určite kúpim. Ďakujem za ňu aj za všetko, čo pre tých svojích zlatusikov robíte. Kiežby bolo takých Janiek viac. Verím, že vaša kniha bude pre mnohých z nás inšpirujúca.👍♥️
Iveta Apolenová Rončáková – fanúšik projektu Vnučka

Mila Janka! Blahozelam Ti …..Som velmi rada,ze si ukazala ,ako sa dokazu aj mladi ludia spravat vo vztahu k starsim…A vydanie tejto knihy o Tvojej dobrote,trpezlivosti a laske su uz navzdy zdokumentovane….Zelam Ti krasne a stastne Vianoce !

Mária Škultétyová – stredoškolská učiteľka a redaktorka Skolske.sk

Kde sa žije seniorom najlepšie ?

Zobraziť výsledky/Results

Loading ... Loading ...

Ako to funguje ? =>