Ako to funguje


Jedinečný projekt VNUČKA efektívne rieši osamelosť ľudí, ktorí sú dočasne alebo dlhodobo izolovaní od spoločnosti alebo verejnosti napr.  osamelí seniori, imobilní či inak handicapovaní občania, ako aj pacienti v nemocnici či doma pripútaní na lôžko. Eliminovanie pocitu osamelosti a vytvorenie dobrej nálady prameniacej z úprimného záujmu o samotného osamelého človeka, je realizované empatickými dobrovoľníčkami občianskeho združenia tak, že pravidelne telefonujú užívateľovi služby a navštevujú ho, čím prispievajú k  vytváraniu pocitu potrebnosti a súdržnosti „rodiny“, aktívne sa zaujímajú o potreby, starosti, radosti, prípadne idú s užívateľom služby na výlet, návštevu rodiny alebo len tak na prechádzku, prispôsobia sa predstave trávenia spoločného času.

Pocit osamelosti vzniká často ako následok straty kontaktu s blízkymi z rôznych dôvodov ako napr. zmena bydliska, práce, odsťahovanie, zaneprázdnenosť, či straty kontaktu s priateľmi, spoločenským životom, alebo verejnosťou. Takíto ľudia sa potom trápia v depresiách bez ľudského kontaktu – zabudnutí, opustení či už vo svojich bytoch, domoch alebo domovoch dôchodcov, nemajú sa s kým porozprávať, nikto sa o nich nezaujíma, nekontaktuje, nenavštevuje … 

Krátke 5min videjko zo života Vnučky so seniormi

Ako prebieha návšteva / telefonát ?

Cieľom telefonátov a návštev je odstrániť pocit opustenosti, frustrácie a možný vznik depresií u ľudí, ktorí z rôznych dôvodov žijú sami, sú osamelí, nemajú rodinu alebo ich rodina žije ďaleko, ako aj u ľudí, ktorí sú izolovaní zo zdravotných dôvodov alebo imobilní. Pocit, že „mám“ pri sebe blízkeho človeka, ktorému na mne záleží je veľmi dôležitý pre každého človeka.  Dobrovoľníčka vnučka Janka vedie rozhovor či už na návšteve alebo telefonáte vždy tak, aby bol v priateľskom uvoľnenom duchu a generoval radosť, pocit spolupratričnosti a dobrú náladu.

Najvačší dôraz kladie vnučka pri vzájomnom kontakte na možnosť tráviť čas aby bol čo najpriíjemnejší pre prijímateľa služby ako s vlastnou rodinou, napr. dať si čaj, kávu, posedieť v záhrade, parku či pri vode, prelistovať rodinné fotografie, uvariť spolu malé chutné jedlo, prípadne sa vybrať na návštevu za rodinou, do divadla, do cukrárne, kaviarne,  do lesa na prechádzku, drobný nákup pre radosť, alebo navštíviť zaujímavé kultúrne podujatie napr. výstava, seminár podľa záujmu užívateľa služby. Samozrejmosťou je prípadné poradenstvo či pomoc s modernými technológiami ako mobil, počítač, internet, pomoc s vypísaním, zanesením rôznych dokumentov na úrady, drobná pomoc v akútnej situácii napr. malý nákup, vyzdvihnutie liekov – proste všetky činnosti, ktoré uľahčia a spríjemnia deň, akoby to robil niekto z rodiny …

Ak je objednávateľom služby iná osoba pre svojho blízkeho či známeho, bude pre nás z Vašej strany veľkým prínosom, ak nás vopred informujete o záľubách či potrebách prijímateľa služby, aby sme vedeli obsah návštev či telefonátov prispôsobiť tak, aby boli čo najefektívnejšie pre užívateľa. Môžete si aj virtuálne adoptovať starčeka či starenku, ktorú bude Vnučka Janka vo Vašom mene navštevovať.

Všetky služby poskytované seniorom sú BEZPLATNÉ.
Náklady na poskytovanie služby sú hradené z prostriedkov nášho občianskeho združenia, ktoré získava prostriedky z darov, 2%, či podpory nadácii. Ak sa Vám projekt Vnučka páči, môžete nás podporiť rôznymi formami aj Vy a umožniť tak ďaľším osamelým seniorom využiť služby Vnučky >>> CHCEM VEDIEŤ VIAC AKO PODPORIŤ >>>

Ak máte záujem o viac informácii, môžete nás kontaktovať
– emailom janka@vnucka.sk
– telefonicky 0950 397 524
https://www.facebook.com/vnucka.janka.7


Príbeh vnučky =>