Mesiac: december 2017

PF 2018 Nový rok

Veľké ĎAKUJEM, všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí mi s rozvojom projektu VNUČKA, vytvárajúceho rodinu pre osamelých seniorov, pomáhali v končiacom roku 2017. Do Nového roku 2018 mám pre Vás jedno špeciálne videjko želanie …

Vianočné želania seniorov

Krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších, s úprimnými zo srdca vychádzajúcimi želaniami babičiek a deduškov, želá veľká seniorská rodina vnučky Janky a špeciálne pre seniorov aj Vianočný pozdrav primátora mesta Bánovce nad Bebravou.

Múdrosť šedín

Pre babičky a deduškov vianočné vyznanie ( vlastná tvorba,  hudba: Youtube ) Prichádza jedno z najkrajších období roku, a ja rada pridám do svojho kroku, aby som čo najskôr pri Vás bola, lebo múdrosť Vašich šedín je najlepšia škola. Čaro blížiacich

Grilášková párty

Vianoce bez grilášok z originálneho starodávneho receptu ? Tak to ani náhodou … Babička Anka ako šéf cukrárka, deduško Milan ako znalec ochutnávač, babička Terka ako odborný dozor a vnučka Janka – všetci v plnom nasadení! Také vynikajúce grilášky som

Veľká RODINA

Každému dobre padne, keď má pri sebe niekoho blízkeho, na koho sa môže spoľahnúť.  Kedže tá moja špeciálna „vnučkovo babičkovo dedkovská“ rodina sa stále rozrastá a deň má iba 24 hodín, často si takto telefonujeme. Pocit vzájomnej opory, spolupatričnosti a

Predmikulášske posedenie

Deň pred Mikulášom sme zavítali v mene Slovenského červeného kríža spolu s predsedníčkou miestnej organizácie MUDr. Hoffmannovou do Archy n.o v Bánovciach nad Bebravou, kde sme spolu strávili pekné chvíle s „Archákmi“. Nádherné pripravené scénky Archákov sme ocenili rozdaním darčekov

Oriešok+Škorica=Advent

Adventný motív bez škorice a oriešku by nebol podľa babičky Milky adventným venčekom. Ďakujem za prekrásny prvý adventný víkend, kedy sme vyrobili spolu zopár kreatívnych Vianočných ozdôb a zapálili prvú adventnú sviečku. S babičkou Milkou želáme všetkým ľuďom dobrej vôle,

Predvianočná radosť

Prvý decembrový deň začal pre mňa veľkým poznaním obyčajnej nezištnej ľudskej pomoci, kedy ma moje babičky pozvali na návštevu miestnej Charity Červeného kríža v Bánovciach nad Bebravou, kde sme spolu pripravovali pomoc a oblečenie pre tých najskromnejších. Poznanie či doslova

Top