Dobrozdanie ku knihe

NIELEN MEDZI MLADÝMI, ALE MEDZI VŠETKÝMI VEKOVÝMI GENERÁCIAMI JE VEĽA ĽUDSKÝCH POKLADOV

Dobrozdanie knihy, ktorá ťa prenesie do sveta bez pozlátky
Napísal : PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP
autor a konzultant v oblasti psychológie a osobnostného rozvoja
www.DiscoveryTrend.eu

O čom sa dá málokde dočítať, môžeš nájsť v knižke od Janky Danišovej. Téma, ktorá sa ťa možno netýka ešte dnes, ale určite sa ťa dotkne zajtra. Lebo každý raz zostarne. Aj keď mnohí mladí už starými sú – lebo staroba a mladosť neraz odrazom duše býva.

Vážnu a náročnú tému autorka podala veľmi pútavou, miestami až humornou formou. Keď sa začítaš, vyše 220 strán prečítaš na dúšok. A pravdepodobne sa k nej znova vrátiš, aby sa ti pripomenuli cenné myšlienky a ponaučenia zo života.

Podľa autorky dnes žijeme v hedonistickej a až “nátlakovej” klíme, v ktorej sa celosvetovo pretláča idea, že všetko je možné kúpiť si, zaplatiť a každý sa musí snažiť o vonkajšiu dokonalosť. Upozorňuje, že v takejto konzumnej dobe sú na okraj vytesňované skutočné hodnoty, medzi nimi aj téma staroby a starých ľudí. To aj napriek tomu, že v mnohých krajinách počet seniorov už prevyšuje počet detí a podľa odhadov v nasledujúcom polstoročí sa počet ľudí nad 65 rokov zdvojnásobí a počet detí klesne o jednu tretinu. Týka sa to aj Slovenska.

Vďaka vlastnej bolestnej životnej skúsenosti Janka načrela do studnice poznania a ponaučení vo svojom živote. Zároveň pozorne vníma svety mladých a starých, v ktorých sú ďalšie životné múdrosti. O všetko sa v tejto knihe chce podeliť s tebou – aby si mohol obohatiť svoju studnicu poznania už teraz a nie až keď budeš starý a zostaneš opustený a sám.

Prostredníctvom tejto knihy sa snaží ukázať cestu, ako spoznáš svoju budúcnosť a to, aká bude tvoja staroba. Na svoju budúcnosť totiž vplývaš tým, aké hodnoty žiješ a ukazuješ deťom a mladým už dnes. Kniha je akýmsi zrkadlom, aby si aj ty mohol vidieť svoje činy oveľa skôr, ako vytvoria prekážky, ktoré ťa zastavia v napredovaní a v spokojnom žití s ostatnými.

Janka v knihe rozpovedala veľa životných príbehov, vrátane toho svojho. Nabáda v nich k pocitu súdržnosti a zodpovednosti pri udržiavaní a budovaní rodinných a akýchkoľvek iných vzťahov. Je presvedčená, že keď dávaš, budeš prijímať viac, ako si myslíš. Upozorňuje aj na to, že ak sa snažíš ovládať iných a manipulatívne im chceš určovať smer ich života, nikdy nevyhráš. V takých vzťahoch zavládne posadnutosť, chýba vnútorný pokoj a nakoniec všetci zostanú porazení – vrátane teba.

Príčiny osamelosti, smútku a straty záujmu o všetko, súvisia podľa autorky s tvojím životným štýlom. Sebectvo v tebe chce, aby si mal stále viac a obetoval tomu čokoľvek – po prerušení vzťahových línií však šanca na zmenu už nemusí prísť.

V jednotlivých životných situáciách, ktoré zažila s mnohými seniornými ľuďmi, budeš vidieť jej očami, v čom vidí dobrotu, láskavosť, ako napĺňajúce môže byť pozorné počúvanie, neodcudzovanie druhého a schopnosť tešiť sa aj z maličkostí.

A že aj na maličkostiach záleží, zistíš z jej rozprávania veľmi skoro. Mnohí zo seniorov by vrátili čas, keby to bolo možné, len kvôli jedinému okamihu. Okamihu, ktorý znamenal zlom v ich živote a ovplyvnil tok ich života na dlhé roky alebo neodvratne.

I keď je kniha najmä opisom vzťahov a života ľudí v seniornom veku, autorka apeluje aj na mladých. V praxi sa jej darí spájať rôzne generácie a ako sama píše, neraz bola energia v takýchto skupinách taká silná, že ju bolo cítiť snáď vo všetkých galaxiách. A keby aj nie, tak účastníci rôznych spoločných aktivít získavali zážitky, ktoré im potom dodávali energiu po celé ďalšie roky. Aj preto služba pre iných podľa autorky skrýva v sebe hlboký zmysel.

Sama ide príkladom a ukazuje ľuďom jeden zo spôsobov, ako je možné zblížiť ľudí rôznych generácií navzájom. Založila projekt VNUČKA.sk, pod ktorým združuje a organizuje mnoho aktivít. V jednoduchosti je krása, sa vraví. A inak to nie je ani v tomto prípade.

Odhodlanie a iniciatíva Janky pretavené do reálneho života upútali pozornosť aj samotné ministerstvo. Štátny tajomník sa prišiel osobne pozrieť a pozhovárať so seniormi, ktorí spolu s Jankou podnikli už veľa príkladného a podnetného.

V knihe sa dozvieš oveľa viac, aj to, že Janka nakoniec so svojím projektom získala od ministerstva ocenenie Sociálny čin roka 2018 a neskôr bola nominovaná medzi osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju občianskej spoločnosti niečím výnimočným. A začiatkom roka 2019 boka autorka tejto knihy ocenená spolu so svojím projektom Vnučka.sk prestížnym Krištáľovým krídlom za filantropiu.

Jej aktivity teda nezostali nepovšimnuté. Práve cez ne sa v tomto projekte snaží zmeniť spoločenskú klímu, aby sa seniorom venovala väčšia pozornosť a aby generácia mladých a tých skôr narodených nezostávali každý na inom brehu rieky. Nejde pri tom o klasické opatrovateľstvo, kde sa poskytuje úplne iná starostlivosť starým a chorým ľuďom, ale to pochopíš z obsahu celej knihy a z každého príbehu veľmi rýchlo aj ty sám.

Janka sa v knihe nevyhýba ani téme smrti, celému kolobehu života. Krásnym spôsobom slovami bývalej učiteľky poukazuje aj na to, že hoci domovy pre seniorov sú mnohokrát nepostrádateľné a dokážu zabezpečiť istú kvalitu starostlivosti o starých ľudí, je to miesto, kde býva asi najviac vyplakaných vankúšov…

Čítaním riadkov v tejto knihe sa jednoducho prenesieš do sveta bez pozlátky, zistíš však, že veľakrát aj na prvý pohľad v bezútešnej situácii sa dá nájsť mnoho nádeje a radosti. Naučíš sa vidieť svet inak. S empatiou a porozumením tomu, prečo a ako je možné, že dávanie správnym spôsobom môže obohatiť všetkých zúčastnených a nikto neodíde naprázdno.

Ak sa rozhodneš prečítať si túto knihu, spoznáš osudy mnohých ľudí, vrátane toho Jankinho. Ja som cez túto knihu a jej riadky (aj medzi nimi) spoznal Janku ako človeka, ktorý napriek mnohým významným oceneniami netúži po nich ako hlavnom cieli jej snaženia.

Spoznal som v nej osobu, ktorá je navonok silná a odvážna, no vo svojom vnútri krehká a zraniteľná. Osobu, ktorá dokáže cielene viesť, no zároveň sa rada viesť aj necháva. Nie však bezhlavo, ale s citom, pochopením a múdrosťou, ktorá nepozná hranice, napriek plynúcemu času, alebo hlbokým vráskam na tvári.

Každý človek má v sebe diamant, ktorý sa postupne obrúsi. Niektorý harmonicky a do čírej podoby. Takýto drahokam potom žiari aj vôkol seba. Nie preto, aby ohúril. Ale preto, aby zušľachtil.

Mnohí ho majú v sebe a ani o tom nevedia. Janka je jednou z tých, ktorá toto svetlo v druhých hľadá a keď ho nachádza, ukáže im ich nádheru. Nádheru, ktorá obohatí oboch. O lásku a radosť zo stretnutia.

Jankina kniha je výpoveďou o tom, že nielen medzi mladými navzájom, ale medzi všetkými vekovými generáciami je veľa takýchto pokladov, ktoré čakajú na svoje objavenie. Mnohokrát stačí zotrieť len jemnú vrstvu prachu, ktorú tam mohol zanechať smútok či žiaľ z opustenosti a samoty.

PaedDr. Ľuboš Ďurdiak, PhD., AFIAP
autor a konzultant v oblasti psychológie a osobnostného rozvoja
www.DiscoveryTrend.eu

Hodnotenie príspevku :

Zobraziť výsledky/Results

Loading ... Loading ...